Documentation

โลกของ WuBook

ค้นหาข้อได้เปรียบของ WuBook! สร้างบัญชีใหม่และให้เราคอยช่วยเหลือทุกความต้องการของคุณ

บัญชี WuBook ของฉัน

พื้นที่โดยทั่วไปของบัญชี. จากตรงนี้คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลแอดมิน, เข้าสู่แต่ละบริการและต่ออายุ

Zak - All In One (PMS+BE+CM)

With our PMS you can manage your structure at 360°! Natively integrating Channel Manager and Booking Engine of the latest generation, ZaK allows you to control your entire business, from a single interface!

WooDoo - การเชื่อมต่อด้วย API (BE+CM)

Channel Manager และการจองเพื่อการขายและบริการจัดการ Inventory ทางออนไลน์. สามารถเขื่อมต่อกับ PMS จากภายนอกได้. ไม่ว่าโครงสร้างทางการขายของคุณจะเป็นอย่างไร,​ จำการมันได้อย่างรวดเร็วและเป็นซอฟท์แวร์ที่เชื่อถือได้