Συναλλαγές και δημιουργία κόστους

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας χωρίς υποχρέωση: για κάθε μία, έχετε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 15 ημερών, η οποία ξεκινά αυτόματα όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Μετά τις 15 ημέρες, εάν η υπηρεσία εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένη, θα δημιουργείται ένα κόστος (ή οφειλή) για κάθε μηνιαία ανανέωση.

Η πληρωμή κάθε κόστους δεν ζητείται άμεσα. Προκειμένου να αποφευχθούν οι πολύ συχνές πληρωμές και να αποφευχθεί η έκδοση πολλών τιμολογίων για μικρά ποσά, η πληρωμή των εξόδων σας ζητείται μόνο όταν το συνολικό ποσό φτάσει το ελάχιστο των 48,00 €. Επιπλέον, ζητείται το πολύ 1 πληρωμή ανά μήνα.

Καθώς δημιουργούνται κόστη και μέχρι να φτάσουν τα 48 €, μπορείτε να τα ελέγξετε στην ακόλουθη ενότητα "ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ":

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα σε κάθε κόστος:

- η πρώτη ημερομηνία στα αριστερά, είναι η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε αυτό το κόστος
- σε αγκύλες μπορείτε να δείτε την περίοδο στην οποία αναφέρεται αυτό το κόστος, την περίοδο για την οποία χρησιμοποιήσατε αυτήν την υπηρεσία

Όταν το σύνολο στο Τρέχον Υπόλοιπο φτάσει στο ελάχιστο ποσό, γίνεται πληρωτέα συναλλαγή. Σε αυτό το σημείο θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email και η συναλλαγή θα μεταφερθεί στην «ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» (εικόνα παρακάτω).

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Από αυτή τη στιγμή, έχετε 30 ημέρες για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, μετά τις οποίες το σύστημα θα αποκλείσει αυτόματα όλες τις υπηρεσίες.

☞ Έγγραφα: Αφερεγγυότητα και απενεργοποιήσεις

Επιπλέον, θα δείτε την ακόλουθη προειδοποίηση στον λογαριασμό σας:
Πως να κάνετε την πληρωμή

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμής:

1. Τραπεζική μεταφορά
2. Πιστωτική κάρτα
3. Αυτόματη ανανέωση μέσω κάρτας
4. Προαγορά υπηρεσιών


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για καθεμία από αυτές τις μεθόδους στα ακόλουθα έγγραφα:

☞ Έγγραφα: Πως μπορώ να πληρώσω τις υπηρεσίες της WuBook;

☞ Έγγραφα: Προαγορά υπηρεσιών

Tags