Ανεσταλμένα Κανάλια

Μερικές φορές, όταν το Channel Manager του WooDoo στέλνει μια ενημέρωση σε ένα OTA, το τελευταίο μπορεί να απαντήσει με ένα μήνυμα σφάλματος. Γενικά είναι προσωρινά σφάλματα, (για παράδειγμα λόγω στιγμιαίας αστοχίας του portal του server) σε κάθε περίπτωση το Channel Manager επιχειρεί ξανά αυτόματα.

☞ Έγγραφα: Έλεγχος ενημερώσεων - WuBook

Μερικά από αυτά τα σφάλματα είναι συστημικά

Μπορούν να επιλυθούν μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση (για παράδειγμα, η εξουσιοδότηση σύνδεσης του WuBook έχει απενεργοποιηθεί στο extranet του portal του OTA). Σε αυτές τις περιπτώσεις το κανάλι αναστέλλεται.Στον πίνακα ελέγχου του WuBook τα ανεσταλμένα κανάλια υποδεικνύονται με το σύμβολο της απαγόρευσης. Το ίδιο σύμβολο, στα δεξιά του πίνακα ελέγχου, σας προειδοποιεί για την ύπαρξη καναλιών σε αναστολή και επιτρέπει την πρόσβαση στην ενότητα Woodoo > Ανεσταλμένα Κανάλια.Στην ενότητα Ανεσταλμένα Κανάλια θα βρείτε το σφάλμα που μπλοκάρει το κανάλι και επίσης μια πρόταση για να λύσετε την κατάσταση. Μόλις λυθεί το πρόβλημα, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Επανεκκίνηση" για να προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε το κανάλι.

Μερικές φορές τα κανάλια αναστέλλονται επειδή η πώληση στο portal έχει αλλάξει (π.χ. έχει αφαιρεθεί ένα δωμάτιο), αλλά το κανάλι δεν έχει ρυθμιστεί εκ νέου. Το κουμπί "Επαναρύθμιση" χρησιμοποιείται για να προχωρήσετε σε αυτήν τη λειτουργία.