WooDoo - Κανάλι Πώλησης Airbnb

Είστε νέοι στην Airbnb; Ήρθε η ώρα να εγγραφείτε!


Μεταβείτε στο Airbnb.com ή στο Airbnb.it και κάντε κλικ στην ΕΓΓΡΑΦΗ.Συμπληρώστε τη φόρμα με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες:2. Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Υπηρεσίας της Airbnb και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:3. Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ της Airbnb: Μπορείτε να ανεβάσετε τη δική σας ή να επιλέξετε μια εικόνα από τις μεταφορτώσεις σας στο Facebook:4. Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με το προφίλ σας. Θα λάβετε ένα μήνυμα κειμένου ή μια κλήση για να επιβεβαιώσετε ότι είναι πράγματι ο αριθμός σας:5. Επαλήθευση του λογαριασμού σας: Η Airbnb θα στείλει ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνσή σας. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο email.Σύνδεση καναλιού Airbnb στο WooDoo

Για να προσθέσετε το κανάλι, πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας (κάνοντας κλικ στο κουμπί ΒΟΗΘΕΙΑ μέσα στο λογαριασμό σας), ώστε να μπορέσουν να προσθέσουν το κανάλι για εσάς. Μόλις προστεθεί, θα το βρείτε στην αριστερή πλευρά της σελίδας, κάτω από τα ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΑΣ:

↳ Χρήσιμος Σύνδεσμος: WooDoo > Channel Manager > Κανάλια
Κάντε κλικ τώρα σε αυτό για πρόσβαση στη σελίδα ρύθμισης του καναλιού. Μέσα στο κανάλι θα βρείτε το κουμπί "Σύνδεση". Πριν κάνετε κλικ σε αυτό, ανοίξτε μια άλλη σελίδα και μεταβείτε στο προφίλ σας στην Airbnb στη σελίδα καταλυμάτων στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί στο WooDoo:Τώρα θα ανακατευθυνθείτε σε μια σελίδα Airbnb όπου έχετε συμφωνήσει για κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ Airbnb και WuBook. Κάντε κλικ στο ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Θα χρειαστεί επίσης να ελέγξετε και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των πρόσθετων υπηρεσιών της Airbnb για να προχωρήσετε:
Μόλις τελειώσετε, θα ανακατευθυνθείτε αυτόματα στο WooDoo, στη σελίδα ρύθμισης του καναλιού της Airbnb.


Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης της διεπαφής μας:

- Μπορείτε να αντιστοιχίσετε υπάρχουσες καταχωρίσεις της Airbnb στο WooDoo.

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα Airbnb απευθείας από το WooDoo.


Ας ρίξουμε μια ματιά και στα δύο παρακάτω!


Πώς να αντιστοιχίσετε μια υπάρχουσα καταχώριση στην Airbnb

Μόλις ξεκινήσει το κανάλι, ο λογαριασμός στον οποίο είστε συνδεδεμένοι θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος και θα συνδέεται με το WooDoo. Συνεχίστε κάνοντας κλικ στο ΛΗΨΗ ΛΙΣΤΩΝ για να εισάγετε διαφημίσεις που είναι ήδη στην Airbnb:
Στο τέλος της διαδικασίας εισαγωγής θα πρέπει επιτέλους να δείτε τον πίνακα όπου μπορείτε να εκτελέσετε την Αντιστοίχιση.


Η στήλη ΟΝΟΜΑ εμφανίζει δωμάτια με το όνομα που χρησιμοποιείται στην Airbnb. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δείχνει την τρέχουσα κατάσταση συγχρονισμού του δωματίου. Το ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο συγχρονισμού. Το ΔΩΜΑΤΙΟ WUBOOK είναι το αναπτυσσόμενο μενού που σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιο δωμάτιο WuBook θα αντιστοιχίσετε:
Ήρθε επιτέλους η ώρα για αντιστοίχιση δωματίων.

Πρώτα απ 'όλα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ συγχρονισμού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ: Το WuBook θα συγχρονίσει μόνο τιμές, διαθεσιμότητα και μηνύματα. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις θα διαχειρίζονται απευθείας από το extranet της Airbnb.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ: Όλες οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες, οι ρυθμίσεις κρατήσεων, οι τιμές, η διαθεσιμότητα και τα μηνύματα διαχειρίζονται απευθείας από το extranet της WuBook .

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον κωδικό από τη στήλη WUBOOK που αντιστοιχεί στο δωμάτιο WuBook που θέλετε να συνδέσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί + για επιβεβαίωση. Επαναλάβετε τώρα τη λειτουργία για κάθε δωμάτιο που θα αντιστοιχηθεί. Στο τέλος του θα δείτε έναν πίνακα όπως ο παρακάτω:
Το επόμενο βήμα είναι η αντιστοίχιση πλάνων τιμών μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται στην Airbnb και εκείνων που δημιουργούνται στο WuBook. Επιλέξτε το αντίστοιχο πλάνο τιμών στο WuBook και ένα πλάνο περιορισμών. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:Πριν ολοκληρώσετε ολόκληρη τη διαδικασία σύνδεσης, μπορείτε να εισάγετε όλες τις κρατήσεις ή επιλεγμένα δωμάτια από την Airbnb στο WooDoo. Προφανώς η κράτηση στο Tabla θα μειώσει κατά ένα τη διαθεσιμότητα για αυτές τις ημερομηνίες.Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε τις Προτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού ή όχι των Περιορισμών του Wubook.


Τι σημαίνει αυτό ;


Wubook Restrictions are those regulating direct sales on your site. When you close a day/room on Wubook Restrictions, the day/room is no longer for sale on the Online Reception, even if you still have all rooms available. On channels, however, the date would stay open on portals Rates with which Wubook Restrictions are not associated but other restricted plans.

Οι περιορισμοί Wubook είναι αυτοί που ρυθμίζουν τις άμεσες πωλήσεις στην ιστοσελίδα σας. Όταν κλείνετε μια μέρα/δωμάτιο στους Περιορισμούς του Wubook, η ημέρα/δωμάτιο δεν είναι πλέον προς πώληση στο Σύστημα Κρατήσεων, ακόμη και αν έχετε ακόμα όλα τα δωμάτια διαθέσιμα. Ωστόσο, στα κανάλια, η ημερομηνία θα παραμείνει ανοικτή σε Τιμές portal με τις οποίες οι Περιορισμοί Wubook δεν σχετίζονται.

Εάν επιθυμείτε όταν κλείνετε ένα δωμάτιο στην ιστοσελίδα σας, να είναι κλειστό και στην Airbnb, τότε πρέπει να σημειώσετε αυτήν την προτίμηση.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ στο κάτω μέρος της σελίδας: μια αυτόματη ενημέρωση του portal θα ξεκινήσει αμέσως για τη μέγιστη περίοδο που μπορεί να διαχειριστεί το Channel Manager, συνήθως δύο χρόνια.
Πώς να δημιουργήσετε απευθείας μια νέα καταχώριση Airbnb από το WooDoo

Απευθείας από το κύριο μενού, δουλεύουμε στον πίνακα "Δημιουργία νέας καταχώρισης Airbnb από δωμάτιο WuBook". Επιλέγουμε το δωμάτιο WuBook με το οποίο θα αντιστοιχηθεί το νέο δωμάτιο Airbnb:
After clicking on "Add", the content page will automatically open.
Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της καταχώρισης/διαμερίσματός σας. Στην ενότητα ΛΙΣΤΑ θα βρείτε όλες τις γεωγραφικές πληροφορίες και έναν χάρτη (στο κάτω μέρος της σελίδας). Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε επίσης τα ΓΕΝΙΚΑ και τις ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι και πληρέστεροι, συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα πεδία, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα στην επισκόπηση από την Airbnb στην επόμενη φάση.
-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ. Συνοψίζει όλες τις σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης του σπιτιού, πώς μπορούν να φτάσουν οι πελάτες εκεί, πώς θα πραγματοποιηθεί η αλληλεπίδραση με τον οικοδεσπότη, τι είναι διαθέσιμο στη γύρω περιοχή και άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορείτε να εισάγετε τις περιγραφές σας σε διαφορετικές γλώσσες.

- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες της διαφήμισής σας. Επιλέξτε τα καλύτερα και δείξτε τα δυνατά σημεία του σπιτιού/του διαμερίσματός σας στους πιθανούς πελάτες σας. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης, είναι υποχρεωτική η μεταφόρτωση τουλάχιστον 7 εικόνων.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: από αυτά τα 7, τουλάχιστον 3 πρέπει να είναι τουλάχιστον 800x500 pixel, σε υψηλή ευκρίνεια.


-ΔΩΜΑΤΙΑ: πολύ χρήσιμο εάν έχετε σπίτι ή διαμέρισμα που αποτελείται από πολλά δωμάτια. Περιγράψτε πώς είναι οργανωμένα και τι είδους κρεβάτια υπάρχουν σε κάθε δωμάτιο.

-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: εισάγετε σε αυτό το μενού όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις κρατήσεις. Ποιες είναι οι πολιτικές ακύρωσης; Τι είναι οι ώρες check in και check out; Επιτρέπονται τα ζώα; Είναι επίσης δυνατό να δώσετε επιπλέον πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις προσδοκίες των πελατών σας. (Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε στους πελάτες σας ότι μπορεί να υπάρχει θόρυβος κάτω από το παράθυρό τους επειδή το σπίτι βρίσκεται στο κέντρο, κοντά στη νυχτερινή ζωή).

-ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ελάχιστη διαμονή, τις επιτρεπόμενες ημέρες αναχώρησης και άλλες πληροφορίες διαθεσιμότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: πολλές από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να αντικατασταθούν από το WooDoo.

-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ: Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό διαφορετικών τιμών δωματίων, αλλά, όπως και με το προηγούμενο μενού, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αντικατασταθούν από το WooDoo.Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων πεδίων, μπορείτε να υποβάλετε την καταχώρισή σας για έλεγχο στην Airbnb. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:Εάν όλες οι πληροφορίες έχουν εισαχθεί σωστά, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση επιβεβαίωσης, διαφορετικά θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Σε περίπτωση σφάλματος, οι λόγοι περιγράφονται στο μήνυμα. Πρέπει να λάβετε μέτρα για τα σημεία που παρατίθενται στο κείμενο για να επιλύσετε τα προβλήματα.

Οι νέες διαφημίσεις εμφανίζονται στον πίνακα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ:Ελέγξτε την κατάσταση της καταχώρισης: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ σημαίνει ότι η καταχώριση δεν έχει εγκριθεί από την Airbnb. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν λείπει κάποιο από το ζητούμενο περιεχόμενο (φωτογραφίες, περιγραφές, περιορισμοί). Εάν εμφανιστεί το ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ, η καταχώριση τοποθετήθηκε με επιτυχία.
Για να ξέρετε

Το παράθυρο διαθεσιμότητας ορίστηκε στο "Ημερομηνίες μη διαθέσιμες από προεπιλογή"


Έχει συμβεί σε μερικούς από τους πελάτες μας να βρεθούν ξαφνικά με όλες τις πωλήσεις τους κλειστές στην Airbnb, παρά το γεγονός ότι το κανάλι ήταν ήδη συνδεδεμένο για κάποιο χρονικό διάστημα και τα διαθέσιμα δωμάτια ανοιχτά προς πώληση. Θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε τις Ρυθμίσεις Κράτησης και τους Κανόνες Διαθεσιμότητας που έχουν ρυθμιστεί στο Extranet της Airbnb για να καταλάβετε τι μπορεί να οδηγήσει σε μια μη διαθέσιμη ημερομηνία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανακαλύψαμε ότι αυτό το κλείσιμο δεν οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά σε μια χειροκίνητη ρύθμιση που έγινε στο extranet της Airbnb: στις ρυθμίσεις Λίστες, στην καρτέλα "Διαθεσιμότητα", είχαν οριστεί ημερομηνίες μη διαθέσιμες από προεπιλογή.Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση με δύο τρόπους.

1. Αποσυνδέστε την καταχώριση από το Channel Manager, μεταβείτε στο extranet της Airbnb και ορίστε το παράθυρο διαθεσιμότητας σε "όλες τις μελλοντικές ημερομηνίες" ή σε μία από τις άλλες επιλογές (12 ή 9 ή 6 ή 3 μήνες νωρίτερα) και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε την καταχώριση στο Channel Manager!


2. Χωρίς να αποσυνδέσετε την καταχώριση, μπορείτε να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε τον περιορισμό "Μέγιστη προκαταβολή" απευθείας από τη σελίδα Ρυθμίσεις καταχώρισης στο κανάλι Airbnb στο WooDoo.
Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για την επίλυση του προβλήματος: αν είναι, λειτουργήστε όπως στο βήμα 1.


Λαμβάνω κρατήσεις χωρίς το email του επισκέπτη. Τι πρέπει να κάνω?

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Airbnb προωθεί τις κρατήσεις στο Zak χωρίς το email του πελάτη. Αυτό συμβαίνει επειδή η Airbnb θέλει να αποθαρρύνει τη χρήση ψευδωνύμων για επικοινωνία με τον πελάτη. Ακολουθεί η ενότητα όπου η Airbnb το συζητά αυτό:


Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την αποστολή πελατών συμπληρώνοντας τη συγκεκριμένη φόρμα Airbnb εδώ:Παρουσίαση της AirbnbΙδρύθηκε το 2008, η Airbnb είναι μια παγκόσμια κοινότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να οργανώνουν μαγικά ταξίδια επιλέγοντας πού θα μείνουν, ποιες δραστηριότητες θα κάνουν και ποιους θα συναντήσουν.

Η Airbnb αξιοποιεί την τεχνολογία με έναν μοναδικό τρόπο για να διευκολύνει την οικονομική ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να κερδίσουν χρήματα από τους χώρους, τα πάθη και τα ταλέντα τους με το να γίνουν επιχειρηματίες στον κλάδο της φιλοξενίας.

Η αγορά καταλυμάτων της Airbnb παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια καταλύματα σε περισσότερες από 190 χώρες και μια επιλογή από διαμερίσματα, βίλες, κάστρα, δεντρόσπιτα και Β&Βs.

Με τις εμπειρίες, οι ταξιδιώτες μπορούν να βιώσουν νέες διαστάσεις του προορισμού τους, συμμετέχοντας σε αποκλειστικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τοπικούς φορείς και, χάρη στη συνεργασία με το Resy σε ορισμένες χώρες, κλείνοντας τραπέζια στα καλύτερα τοπικά εστιατόρια.

Όλα αυτά σε μια διαισθητική και ευχάριστα σχεδιασμένη πλατφόρμα, διαθέσιμη τόσο στο διαδίκτυο όσο και ως εφαρμογή σε smartphone.

Οι 10 προορισμοί που προτιμούν οι ταξιδιώτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία.

Οι 10 κορυφαίες χώρες προέλευσης για τους ταξιδιώτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ισπανία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες.


Η Airbnb χρεώνει τέλος παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του φόρου, εάν ισχύει) κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια κράτηση. Αυτά τα τέλη υπολογίζονται από το υποσύνολο της κράτησης και αφαιρούνται αυτόματα από την αμοιβή του οικοδεσπότη.

Για ξενοδοχεία και παραδοσιακά καταλύματα (B&B, ξενώνες κ.λπ.), η χρέωση υπηρεσιών είναι επί του παρόντος 15% για να επιτρέψει περισσότερο έλεγχο της τελικής τιμής που πληρώνουν οι πελάτες.

Για τους διαχειριστές καταλυμάτων (PM) υπάρχουν δύο διαφορετικές δομές:

- Κόστος υπηρεσίας που χρεώνεται στον οικοδεσπότη. Καταργεί το κόστος για τον οικοδεσπότη (έως 20%). Τα έξοδα που καλύπτονται αποκλειστικά από τον οικοδεσπότη κυμαίνονται από 14% έως 16% και οι πελάτες θα βλέπουν χρέωση υπηρεσίας 0 κατά τη διαδικασία κράτησης.

- Κοινό κόστος μεταξύ οικοδεσπότη και πελάτη. Χωρίζει το κόστος της υπηρεσίας μεταξύ του οικοδεσπότη και του πελάτη. Ο οικοδεσπότης χρεώνεται πάγια έξοδα 3% έως 5% (ανάλογα με τους επιλεγμένους όρους ακύρωσης).

Για διαχειριστές καταλυμάτων που χρησιμοποιούν την παλιά δομή προμήθειας (Κόστος κατανεμημένο μεταξύ φιλοξενουμένου και πελάτη), το ποσό της προμήθειας εξαρτάται από την πολιτική ακύρωσης που έχει επιλεγεί και διαφέρει μεταξύ Ιταλίας και άλλων χωρών:


Ιταλία

Η Airbnb στην Ιταλία διαθέτει τέσσερις διαφορετικές επιλογές με βάση την πολιτική ακύρωσης που επιλέγετε. Εάν επιλέξετε την πολιτική ακύρωσης "Ευέλικτη", το τέλος είναι 3%, το "Μέτριο" είναι 4% και το "Αυστηρή" και "Πολύ Αυστηρή 30/60" είναι 5%.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί 24 ώρες μετά το check in. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο


Άλλες χώρες

Η Airbnb έχει δύο διαφορετικές χρεώσεις υπηρεσιών βάσει της πολιτικής ακύρωσης που επιλέγετε: 3% και 5%.

Εάν επιλεγεί η πολιτική ακύρωσης «Ευέλικτη», «Μέτρια» ή «Αυστηρή», η χρέωση είναι 3% και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί 24 ώρες μετά την άφιξη του πελάτη.

Εάν επιλεγεί η πολιτική ακύρωσης "Πολύ Αυστηρή", η προμήθεια αυξάνεται στο 5%. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να πληρωθείτε 30 ή 60 ημέρες πριν από την άφιξη του πελάτη. Εάν ο πελάτης ακυρώσει πριν από τις 30 ή 60 ημέρες, θα λάβει το 50% των χρημάτων και το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί στον πελάτη. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.Το WuBook είναι συνεργάτης της Airbnb και είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στους πελάτες του μια πλήρη αμφίδρομη σύνδεση XML, με μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά σήμερα.Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληροφοριών και δεδομένων που μοιράζονται μεταξύ WuBook και Airbnb: ωστόσο, δεν είναι όλες αυτές οι πληροφορίες συμβατές με το σύστημα.


Συμβατές Πληροφορίες

- Φωτογραφίες

- Περιγραφές

- Τιμές ανά δωμάτιο

- Διαθεσιμότητα

- Ελάχιστη Διαμονή

- Ενοικίαση κρατήσεων μέσω VRMS

- Πρόσθετες υπηρεσίες που θα εμφανιστούν ως πρόσθετη περιγραφή

- Τελικός καθαρισμός και κατάθεση εάν απαιτείται

- Τροποποιήσεις σε υπάρχουσες κρατήσεις

- Ημερομηνίες όπου επιτρέπεται το Check-In και το Check-OutΜη Συμβατές Πληροφορίες

- Τιμές ανά άτομο
- Όλες οι έξτρα υπηρεσίες, υποχρεωτικές ή μη, εκτός από τον τελικό καθαρισμό
- Φόρος διαμονής
- Εκπτώσεις και συμπληρώματα


Νέο μοντέλο τιμών σε ισχύ 7 Δεκεμβρίου 2020


Η Airbnb μεταβαίνει σε ένα απλοποιημένο μοντέλο πληρωμής για τις υπηρεσίες της για τους οικοδεσπότες, που συνδέονται μέσω λογισμικού τρίτων, δηλαδή μέσω Channel Manager.

Από τις 7 Δεκεμβρίου 2020, οι περισσότεροι οικοδεσπότες μας που έχουν καταχωρήσεις συνδεδεμένες μέσω του Channel Manager θα μεταβούν σε ένα μοντέλο πληρωμής προμήθειας μόνο για οικοδεσπότες, που ονομάζεται "απλοποιημένη τιμολόγηση".

Ας επισημάνουμε ότι αυτή η αλλαγή είναι εσωτερική της Airbnb: αποφασίστηκε από την Airbnb και διέπει τη σχέση μεταξύ των διαφημιστών οικοδεσποτών και της Airbnb.

Η WuBook δεν συμμετέχει στη συλλογή των προμηθειών της Airbnb, ούτε στον προσδιορισμό του ποσοστού τους, ούτε συλλέγει μέρος αυτών των προμηθειών.

Περιγράφουμε σε αυτήν την παράγραφο, καθαρά για τη διευκόλυνση των κοινών πελατών μας, μια σχέση που αφορά αποκλειστικά την Airbnb και τους πελάτες οικοδεσπότες της.

 

Τι αλλάζει

Σήμερα, οι οικοδεσπότες που είναι συνδεδεμένοι με το λογισμικό μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 μοντέλα πληρωμών για της υπηρεσίες της Airbnb:

- "κοινή τιμή", που σημαίνει πληρωμή τελών υπηρεσιών που μοιράζονται μεταξύ του οικοδεσπότη και των πελατών

- "απλοποιημένη τιμή" με ολόκληρο το τέλος υπηρεσιών που πληρώνει ο οικοδεσπότης


Μετά τις 7 Δεκεμβρίου 2020, δεν θα είναι πλέον δυνατό για τους περισσότερους οικοδεσπότες που συνδέονται με λογισμικό να μοιράζονται πληρωμές προμήθειας με τους πελάτες.

Το "κοινόχρηστο τέλος" θα παραμείνει διαθέσιμο μόνο για οικοδεσπότες συνδεδεμένους με λογισμικό με τις περισσότερες από τις καταχωρίσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, τις Μπαχάμες, την Αργεντινή, την Ταϊβάν και την Ουρουγουάη.

Αυτό σημαίνει ότι:

- Το μοντέλο κόστους υπηρεσίας θα αλλάξει για τους οικοδεσπότες που είναι συνδεδεμένοι με κάποιο Channal Manager, εκτός εάν η πλειοψηφία των καταχωρίσεών τους βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Μεξικό, τις Μπαχάμες, την Αργεντινή, την Ταϊβάν και την Ουρουγουάη.

- Η Airbnb θα αφαιρεί ένα τέλος υπηρεσίας φιλοξενίας 15% από κάθε πληρωμή και δεν θα χρεώνουμε τέλη εξυπηρέτησης οικοδεσπότη.

- Οι υπάρχουσες κρατήσεις δεν θα επηρεαστούν, αλλά αυτή η αλλαγή θα ισχύει για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 7 Δεκεμβρίου 2020.

- Οι πελάτες που χρησιμοποιούν ήδη το μοντέλο "απλοποιημένη τιμή" θα έχουν χρέωση υπηρεσιών 14% έως την 1η Ιανουαρίου 2021. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, η χρέωση υπηρεσιών θα αυξηθεί στο 15%.


Γιατί η Airbnb κάνει αυτές τις αλλαγές

Το απλοποιημένο μοντέλο τιμών δίνει στους οικοδεσπότες περισσότερο έλεγχο επί των τελικών τιμών που πληρώνουν οι πελάτες. Οι οικοδεσπότες καθορίζουν τι θέλουν να πληρώσουν οι πελάτες και δεν προστίθεται επιπλέον κόστος στην τελική τιμή.

Από τότε που ξεκινήσαμε να προσφέρουμε απλοποιημένες τιμές, είδαμε ότι οι οικοδεσπότες που τις έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις ιστοσελίδες, έχουν αυξήσει τις κρατήσεις τους κατά μέσο όρο κατά 17%*. Παρέχει επίσης μια καλύτερη εμπειρία στους πελάτες, οι οποίοι προτιμούν να κάνουν κράτηση σε μέρη που δεν έχουν επιπλέον κόστος.

Σε αυτό το έγγραφο που παρέχεται από την Airbnb, θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και συμβουλές για τους οικοδεσπότες για να ενημερώσουν τις τιμές τους, ώστε να μην αλλάξουν τα κέρδη.

Αν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Βοήθεια της Airbnb.