WooDoo - Booking.com™

Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε τη διαδικασία αρχικοποίησης του καναλιού της Booking.com και τις συγκεκριμένες δυνατότητες αυτής της σύνδεσης.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση ενός καναλιού χρειάζεται προκαταρκτικές ενέργειες, όπως η απόκτηση του καναλιού στο Woodoo. Πρέπει να ολοκληρωθεί με τη ρύθμιση (αντιστοίχιση δωματίων και τιμών), η οποία είναι στην πραγματικότητα μια κοινή διαδικασία για όλα τα κανάλια του WooDoo. Γι' αυτό δημιουργήσαμε γενικά άρθρα που περιγράφουν αυτές τις περαιτέρω λειτουργίες:

☞ Έγγραφα: Απόκτηση Καναλιού

☞ Έγγραφα: Ρύθμιση Καναλιού

Η ενεργοποίηση ενός καναλιού είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει αυτόνομα από τους χρήστες του Wubook, αλλά αν έχει περάσει πολύς καιρός από την εκπαίδευσή σας και ακόμα και αν ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα, δεν αισθάνεστε σίγουροι για να προχωρήσετε, ζητήστε βοήθεια από το προσωπικό του WuBook που θα χαρεί να σας βοηθήσει.

☞ Έγγραφα: Υποστήριξη WuBook, αλληλεπίδραση και εκπαίδευση


Αρχικοποίηση


Αφού αποκτήσετε το κανάλι στο WooDoo και εισάγετε το ID του ξενοδοχείου σας στην Booking.com, κάνοντας κλικ στο > Επιβεβαίωση, θα εισέλθετε στη φάση αρχικοποίησης του καναλιού: αυτή είναι η εξουσιοδότηση σύνδεσης που πρέπει να εκδώσει το portal του OTA στο WuBook.Για να συνδέσετε το WooDoo με την Booking.com, πρέπει να προχωρήσετε απευθείας από τον λογαριασμό σας B.com. Στη συνέχεια, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο extranet της Booking.com:

@ Ιστός: Extranet Booking.com


Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις επάνω δεξιά και επιλέξτε Πάροχος Συνδεσιμότητας από το αναπτυσσόμενο μενού:
Κάντε κλικ στη Γραμμή αναζήτησης και πληκτρολογήστε "Wubook":
Σημείωση: Εάν εργάζεστε ήδη με ένα channel manager και θέλετε να αλλάξετε πάροχο, κάντε κλικ στο "Μετάβαση σε νέο channel manager":
Τώρα θα φτάσετε στο βήμα 1. Εδώ απλώς αποδεχτείτε τους όρους και προχωρήστε:


Τώρα, στο βήμα 2, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα συνδεθείτε αυτόματα στο Wubook ή θα το κάνετε μη αυτόματα λαμβάνοντας οδηγίες μέσω email. Θα βρείτε μια προεπιλεγμένη επιλογή για αυτόματη σύνδεση με τον πάροχο, αυτή είναι αυτή που προτείνουμε! Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Αποθήκευση":


Σε αυτό το σημείο θα φτάσετε στο βήμα 3 και η σύνδεση θα ολοκληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο από την πλευρά της κράτησης. Θα μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόνομα το κανάλι στο WooDoo, δηλαδή να αντιστοιχίσετε δωμάτια και τιμές.


Η ρύθμιση των δωματίων και των τιμών στο κανάλι της Booking.com είναι η ίδια που περιγράφεται στο γενικό άρθρο:

☞ Έγγραφα: Ρύθμιση Καναλιού

Οι ιδιαιτερότητες του καναλιού της Booking.com είναι η δυνατότητα αντιστοίχισης της Τιμής Μονόκλινου στον πίνακα αντιστοίχισης δωματίων και η δυνατότητα ορισμού των τιμών της Ελάχιστης Προκαταβολής και της Μέγιστης Προκαταβολής σε έναν ειδικό πίνακα μετά τον πίνακα αντιστοίχισης Τιμών:Τιμή Μονόκλινου


Η Booking.com σάς επιτρέπει να πουλάτε οποιονδήποτε τύπο δωματίου ως "μονόκλινο": η Τιμή Μονόκλινου της Booking.com δεν είναι μια πραγματική τιμή στην οποία μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί μονόκλινου (εκτός από το κλείσιμο) θα είναι οι ίδιοι όπως και για το κύριο δωμάτιο.

☞ Έγγραφα: Ορισμός Τιμών, Περιορισμοί και Διαθεσιμότητα


Το WooDoo σάς επιτρέπει να διαχειριστείτε αυτήν την πώληση μέσω της σύνδεσης ενός εικονικού δωματίου. Η τιμή και το κλείσιμο του εικονικού δωματίου του WooDoo θα καθορίσουν την τιμή και το κλείσιμο της τιμής Μονόκλινου στην Booking.com. Τυχόν άλλοι περιορισμοί θα ληφθούν από το κύριο δωμάτιο.

☞ Έγγραφα: Εικονικά ΔωμάτιαΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ: το κανάλι είναι ενεργό και ο λογαριασμός σας στην Booking.com είναι πλέον συνδεδεμένος με το Channel Manager!

Στο WooDoo το κανάλι είναι ενεργό όταν το σύμβολο με το πράσινο γρανάζι εμφανίζεται στην ενότητα WooDoo > Κανάλια του λογαριασμού σας.


Μην ξεχνάτε ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να εργάζεστε στο WooDoo για να ενημερώσετε τις τιμές και τη διαθεσιμότητά σας στην Booking.com!


Εισαγωγή Ιστορικού Κρατήσεων

Μόλις ενεργοποιηθεί το κανάλι (και μόνο μετά την ενεργοποίησή του) στη διεπαφή θα εμφανιστεί το κουμπί εισαγωγής από την Booking.com του αρχείου των κρατήσεων που ελήφθησαν με ημερομηνία ckeck-out στο μέλλον:


Κάνοντας κλικ στο «Εισαγωγή Ιστορικού Κρατήσεων» οι κρατήσεις θα εισαχθούν στο σύστημα και θα εμφανιστούν στην ενότητα Κρατήσεις.

Αν αντ' αυτού έχετε ήδη εισάγει χειροκίνητα στο Tabla όλες τις κρατήσεις που λάβατε από τη Booking.com, δεν χρειάζεται να εισάγετε τίποτα (διαφορετικά η διαθεσιμότητα θα κλιμακωθεί δύο φορές!) και απλά πρέπει να κάνετε κλικ στο "Δεν χρειάζομαι αυτό το εργαλείο" για να εξαφανιστεί το κουτί.


Έλεγχος για ενημερώσεις

Μπορείτε να ελέγξετε εάν έχουν σταλεί ενημερώσεις και πότε εκτελούνται από την ενότητα WooDoo > Ενημερώσεις. Η πρώτη ενημέρωση, που καλύπτει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα διαρκέσει περισσότερο από τις ημερήσιες ενημερώσεις: μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ακόμη.

Αφού περιμένετε μερικά λεπτά και ελέγξετε στην ενότητα Ενημερώσεις ότι έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημέρωση, είναι πάντα καλό να ελέγχετε απευθείας στο extranet του portal εάν οι τιμές της διαθεσιμότητας, των τιμοκαταλόγων και των περιορισμών αντιστοιχούν σε αυτές που αναμένονται και έχουν οριστεί στο WooDoo.

Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ενημερώστε την υποστήριξή μας για μια συγκεκριμένη ημέρα/δωμάτιο κατά την οποία έχετε επαληθεύσει μια κακή ευθυγράμμιση, ώστε να ελέγξουμε μαζί τις ρυθμίσεις και να δούμε εάν υπάρχουν προβλήματα!

Σημειώστε: ο έλεγχος πρέπει να γίνει μετά την αναμονή για την εκτέλεση της πρώτης ενημέρωσης και απευθείας στο Extranet, όχι στο δημόσιο portal κρατήσεων, από το οποίο η ενημέρωση των δεδομένων δεν εξαρτάται από το channel manager, αλλά έχει τον τεχνικό συγχρονισμό του OTA!


Επαναρρύθμιση Καναλιού

Εάν αλλάξετε την αντιστοίχιση του δωματίου και της τιμής στην Booking.com, για παράδειγμα, δημιουργώντας ένα νέο δωμάτιο ή μια νέα τιμή, θα χρειαστεί να ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΞΑΝΑ το κανάλι. Αυτή η λειτουργία δεν έχει ιδιαιτερότητες για τη Booking.com:

☞ Έγγραφα: Επαναρρύθμιση Καναλιού


Ανοίξτε ξανά τα κλειστά δωμάτια

Εάν γίνει κράτηση δωματίου και η κράτηση ακυρωθεί, τότε το δωμάτιο πρέπει να επιστρέψει για πώληση. Όταν μια κράτηση ακυρώνεται στην Booking.com, εάν ο περιορισμός "κλεισίματος" έχει ρυθμιστεί κατά την περίοδο της κρατημένης διαμονής, αυτή η ρύθμιση θα καταργηθεί αυτόματα και η κατάσταση της περιόδου θα επέστρεφε στο "ανοικτή".


Μοντέλο L.O.S

L.O.S. σημαίνει Length Of Stay (Διάρκεια Διαμονής), σημαίνει ότι για κάθε μέρα, για κάθε δωμάτιο, για κάθε τιμή, δεν υπάρχει μόνο μία τιμή αλλά περισσότερες τιμές ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής.

Για παράδειγμα, σε μια ημέρα/δωμάτιο/τιμή, μπορείτε να ορίσετε μια τιμή για μια διανυκτέρευση, μια τιμή για δύο διανυκτερεύσεις, μια άλλη τιμή για 3 διανυκτερεύσεις, κ.λπ.… Το Channel Manager του WooDoo θα μπορούσε να διαχειριστεί το κανάλι και στο μοντέλο LOS , αλλά σε αυτήν την περίπτωση η σύνδεση πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα: εάν ενδιαφέρεστε για αυτό το μοντέλο πώλησης, επικοινωνήστε μαζί μας!


Διαχείριση τιμών προσφοράς

Στην Booking.com μπορείτε να βρείτε τους ακόλουθους τύπους τιμών:

  • Κύριος τιμοκατάλογος. Η διαχείριση των τιμοκαταλόγων και των περιορισμών γίνεται από το channel manager και οι κρατήσεις που καταχωρούνται σε αυτόν τον τύπο τιμοκαταλόγων αποστέλλονται στο channel manager.
  • Παράγωγοι τιμοκατάλογοι XML-res. Η τιμή ενός παράγωγου τιμοκαταλόγου προκύπτει αυτόματα από την τιμή του κύριου τιμοκαταλόγου και οι περιορισμοί ορίζονται απευθείας στο extranet της Booking.com. Η διαχείριση των τιμών και των περιορισμών ΔΕΝ γίνεται από τον Channel Manager, αλλά οι κρατήσεις που καταχωρούνται σε αυτόν τον τύπο τιμοκαταλόγων αποστέλλονται στο channel manager.
  • Κύριοι ή παράγωγοι τιμοκατάλογοι όχι-XML: Η διαχείριση των τιμοκαταλόγων και των περιορισμών ΔΕΝ γίνεται από το channel manager και οι κρατήσεις που εισάγονται με τον τύπο των τιμοκαταλόγων ΔΕΝ αποστέλλονται στο channel manager.

Στην Booking.com οι τιμές προσφοράς δημιουργούνται πάντα ως θυγατρικές και από προεπιλογή είναι XML-res.


Κρατήσεις χωρίς ρίσκο

Όταν ακυρώνεται μια κράτηση χωρίς ρίσκο, η Booking.com δεν στέλνει αμέσως την ακύρωση στο channel manager. Η ακύρωση φτάνει μόνο μετά από 48 ώρες αναζήτησης για τον αναπληρωματικό πελάτη.


Λανθασμένη ευθυγράμμιση των αναγνωριστικών

Σε περίπτωση που η Booking.com καταφέρει να βρει έναν αναπληρωματικό πελάτη, το channel manager θα λάβει μια κράτηση με το ίδιο ID κράτησης καναλιού με την ακυρωμένη. Στη συνέχεια, το κανάλι το ερμηνεύει ως τροποποίηση κράτησης. Στην πλευρά της Booking.com, η νέα κράτηση εμφανίζεται με ένα νέο ID κράτησης καναλιού. Έτσι, ορισμένες κρατήσεις που φαίνονται νέες στη B.com, εμφανίζονται ως αλλαγμένες στο WooDoo.


Πωλήσεις ανοιχτές σε κάθε περίπτωση

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας Κράτησης χωρίς ρίσκο, όσο η B.com αναζητά τον νέο πελάτη, η πώληση ανοίγει με οποιοδήποτε κόστος (ακόμα και αν το channel manager στείλει τιμή κλεισίματος ή μη διαθεσιμότητας). Το portal κρατά ανοιχτή την πώληση του δωματίου. (Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση XML με το channel manager, μπορεί να κλείσετε το δωμάτιο αλλά θα χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης).